prefectual capitals by eban

#!ruby -p
%w(hokkaid iwate miyag gumma tochigi ibaraki tokyo kanagaw yamanashi aichi mie ishik shiga hyogo ehime kagawa shiman okinaw).zip(%w(sappor morioka senda maebashi utsunomiya mito shinjuku yokoham kofu nagoya tsu kanaz otsu kobe matsuyama takamatsu matsu nah)){|k,v|sub(k,v)}

Note that non-ascii characters in the above source code will be escaped (such as \x9f).

download

return to the top page