duplicates

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

?

Options

exec is denied

now post-mortem time, all source codes will be revealed

Sample input:_

CCCopyyriggghht  2222023333  SSeeeptttteeeemmmmbbbeer

PPeerrmmiiii@@@sssiion  iiiisss hheeerrrreebyyyy grrraaanttted,,,  ffrr@eeeeee ooooffff  cchaaarggggee,, ttooo aaaannyyy  ppeeeerssssonnn  ooobbbttaaaaiiiinnniiiinnnnggg aaa  coppppy  offff tthhhiss  ssssoooffttwwwwaaarreeee aaaannnddd aaaa@@@@ssssssooociiaaaateeeedd  ddoocummeeeentttattiiiioooon ffiiilllleeesss ((((ttttheee  ""Sooftwwwaaareeee"))),,,, tttooo  dddeeaaaal  innnn ttthhhhe SSSooooffffttwwwaaaarrrreee wwwwiiiittthhoouuuuttt  rrreeesssstrrriiiictiiioonnnn,  iiinnclllluuuuddiinngggg  wwwittthhhhoouuutt lllliimmiiittttaatttiiiooonnn ttthhhe  rrrriigggghhhhttttss  ttttoooo  ussse,  ccooppppyyyy,,,,  modddiiffyyy, merrrgeee, ppppubbbliiiisssshhhh,,,, dddiisstriiiibbbuuttttee,  ssssuuuubbbllllicceeensssse,,,  andddd///oooorr  sssee@@@@lll ccoooopppiiiiessss  oooof  tttthheeee  SSSooofffttttwwware,, aaandddd  tooo  peerrrrmmmit peerrrssssoooonnss  ttoo  wwwhhoom  tthhhheee SSoofttwaaaarreeee  iiisss  ffffuuurnnniiishheeeeddd  to dooo sssooo,,  suuubbjjjecctt ttttoo ttthhhe  ffffoo@@llllloooowinngg  ccoooonnnnddddiiiitiiiionnnnssss:::

TTTThhhheee aaboove ccoooopyyrrrriiiighhhhtt nnnnotttticceeee  aaannd ttthhhhiss pppeermmmi@@@ssssiiioooonnn nnnnoottttiiicce  sssshhhhaaa@llll  bbbeee  iinnnnclllluddeeeedddd  iiiinnnn  aa@@@@llllllll ccooppiieesss  oorrr sssubbbssttanntiiiiaaaalll ppporttttiiioooonnssss  of  tthhheee  SSooooffftwwwaaaarre....

THHHE SSSSOOFFFTTTTWWAARRREEE  IIIS PRROOOVVVIIIIDEEDD  """"AAASS IIISS",,,  WWWWIIIITHHOOUUUUTTT WWWWAAAA@@@RRRRAAANTTTTY OOOOFF  AAAANYYYY  KKKIIIINDDDD,,, EXXPPPPRRRRE@@@@SSSSSSSS  OORRR  IIMMMPLIEEEEDDDD,  IIINNNNCLLUUUUDDDINNNNGG  BBBUUUTTTT  NNNNOOOOT LLLLIIIMMIIIITTTEDDDD TTTTOOO TTTHHEE WWWAAA@@@@RRRRRANNTTTTIIIIEES OOOFFFF  MEEEERRRCCHHHHANNNTTTTAABBBBIILLLITYYYY,,,,  FIITNNEE@@@@SSSSS FFOORR A PPAAAARTTIICCUUULLLAARR PPUUUURRPPOOSEEE AAANNNNDD  NNNOOONNNIIINNFFFFRRIIIINNNNGEEEMEEEENNNNT...  IN NNNNOOOO EEEEVVVVEEEENNNNTTTT SSHHHAAAA@LLLLLLLL  TTTTHHHEE  AUTTTHHHOORSSS  OOORR CCCCOOOOPYYYYRIIGGGHHHHTT HHOLDDDDEEERRRSSS BE  LLLIAAAABBBBLEE FFFOORR  AAANNNY CCLLAAIIMMM,,,, DDDAAMAAGEES  OOOORR  OTHHEEERRRR  LIIIIABBBBIILLLITTTYYYY,,  WHHHEETTTTHEERR  INNNN  AAANNNN  ACCTTTIIIOONNN OOFFFF  CCCCONTTTTRRRRAAAACTTT,  TOORRTTTT OOORRRR  OOTHHHHEEERRRRWWWIIIISSSEEE, AARIISSSSINNNGGGG  FROOOOMMM, OOOUUTTTT  OOOFF ORR IIIINNNN CCOOOO@@NNNNECCCCTIIOOOONNN  WIITTHHHH  THHHEEE SSSSOFFTTWWAAAARRRREEEE  OOORR  THEE  UUUUSSSEEE  OR OOOOTTHHHERR DDDDEEEAALIIINNNGGGSSS IIINNN TTTHHEE SSSOOFFTTWWAARRRREEEE.

Sample output:

Copyright 2023 September

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Ranking

Ruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee320.02022023/09/15 07:49:520B / 11B / 18B
2Sisyphus320.02432023/09/15 23:01:090B / 11B / 18B
3rotary-o320.03032023/09/16 22:03:530B / 11B / 18B
4Hendrik320.01752023/09/18 02:51:270B / 11B / 18B

Ruby2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee320.16882023/09/15 07:50:380B / 11B / 18B
2Sisyphus320.08132023/09/15 23:01:130B / 11B / 18B
3rotary-o320.13582023/09/16 22:03:420B / 11B / 18B
4Hendrik320.10902023/09/22 21:12:400B / 11B / 18B
5Andriamanitra420.05692023/09/13 21:32:070B / 25B / 15B

Perl _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails260.01572023/09/13 20:42:280B / 11B / 15B
2teebee260.01602023/09/16 02:15:300B / 11B / 15B
3Sisyphus260.01572023/09/22 14:08:490B / 11B / 15B
4fuzzylojik300.01552023/09/20 23:04:080B / 12B / 16B
5ovs310.01582023/09/13 20:15:320B / 10B / 19B
6fuzzylojik(dup)310.01552023/09/19 08:58:480B / 13B / 16B

Python _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik620.04612023/09/18 03:13:060B / 35B / 24B
2teebee620.03182023/09/19 16:36:460B / 35B / 24B

Python3 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee600.06012023/09/15 07:46:100B / 33B / 24B
2Hendrik600.05882023/09/22 21:08:050B / 33B / 24B
3fuzzylojik740.13582023/09/26 21:23:180B / 36B / 27B

PHP _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee510.02462023/09/16 02:28:5814B / 23B / 14B

Scheme _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee670.03632023/09/17 09:28:520B / 39B / 28B

Clojure _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee591.09092023/09/16 02:42:470B / 33B / 25B

JavaScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee520.02022023/09/15 07:43:530B / 26B / 26B
2Hendrik520.08462023/09/18 03:26:030B / 26B / 26B
3Irratix560.01992023/09/13 20:15:460B / 27B / 29B

Smalltalk _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee620.03232023/09/17 04:35:040B / 42B / 18B

Erlang _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee1060.08062023/09/17 04:21:130B / 55B / 48B

Atlas _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails210.53262023/12/19 18:30:370B / 1B / 20B

C _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails600.20582023/09/14 09:56:310B / 35B / 25B
2rotary-o600.18982023/09/16 08:52:190B / 34B / 26B
3chocobi790.01422023/09/17 09:08:090B / 46B / 33B

Java _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee1180.07232023/09/15 07:31:240B / 71B / 44B
2rotary-o1180.08802023/09/16 22:04:200B / 71B / 44B

C# _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o1340.04362023/09/16 11:06:390B / 84B / 45B
2fuzzylojik1740.05352023/09/22 05:44:300B / 106B / 59B

AWK _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Fleur570.05152023/09/17 19:27:040B / 22B / 35B
2teebee600.03632023/09/17 19:37:140B / 17B / 43B

sed _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee210.01972023/09/15 07:20:150B / 4B / 17B
2tails210.01812023/09/15 09:43:150B / 4B / 17B
3Sisyphus210.01802023/09/15 22:56:360B / 4B / 17B
4rotary-o210.01832023/09/16 22:04:340B / 4B / 17B
5Hendrik210.02162023/09/18 02:16:200B / 4B / 17B
6McBusLuck240.01812023/09/17 18:10:470B / 6B / 18B
7Fleur310.01852023/09/14 12:36:460B / 8B / 22B

Bash _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails (gs2)210.09152023/09/14 16:07:255B / 8B / 6B
2tails (sed)260.00992023/09/15 09:54:210B / 8B / 16B
3tails (perl)270.00812023/09/15 09:46:160B / 10B / 16B
4Fleur310.00802023/09/14 15:45:221B / 11B / 16B

Bash (builtins) _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails591.09812023/09/14 13:49:590B / 23B / 26B

R _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee530.12062023/09/16 02:39:260B / 26B / 27B
2test530.11262023/09/21 18:40:560B / 26B / 27B
3Hendrik530.11172023/09/21 18:41:510B / 26B / 27B

Whitespace _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o1270.09942023/09/16 10:18:160B / 0B / 0B

GolfScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails240.10272023/09/14 11:17:230B / 5B / 19B

gs2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails90.13482023/09/13 21:28:224B / 4B / 1B
2whio90.08332023/09/13 23:36:194B / 4B / 1B

Nibbles _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails110.03052023/09/13 21:51:415B / 3B / 3B

Burlesque _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik190.10322023/09/18 02:14:440B / 4B / 15B

Lazy-K _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails3430.13602023/09/14 16:35:200B / 182B / 161B

z80 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails230.39352023/09/15 11:24:2913B / 6B / 2B

goruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik260.05062023/09/25 16:29:400B / 6B / 19B
2teebee260.07802023/09/27 15:13:270B / 6B / 19B

Groovy _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee470.81672023/09/15 07:23:380B / 25B / 22B
2Hendrik470.92952023/09/18 02:13:340B / 25B / 22B

Scala _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee572.83632023/09/15 07:25:560B / 30B / 26B
2rotary-o574.03992023/09/16 22:04:090B / 30B / 26B
3Hendrik575.71112023/09/18 02:12:290B / 30B / 26B
4test672.09192023/09/14 06:07:460B / 33B / 33B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1gs2tails910000
2Nibblestails118181
3BurlesqueHendrik194736
4Bashtails (gs2)214285
5sedteebee214285
6Atlastails214285
7z80tails233913
8GolfScripttails243750
9Perltails263461
10gorubyHendrik263461
11Rubyteebee322812
12Ruby2teebee322812
13Groovyteebee471914
14PHPteebee511764
15JavaScriptteebee521730
16Rteebee531698
17Scalateebee571578
18AWKFleur571578
19Bash (builtins)tails591525
20Clojureteebee591525
21Ctails601500
22Python3teebee601500
23Smalltalkteebee621451
24PythonHendrik621451
25Schemeteebee671343
26Erlangteebee106849
27Javateebee118762
28Whitespacerotary-o127708
29C#rotary-o134671
30Lazy-Ktails343262

return to the top page