rotate lines

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

rotate lines.

Options

exec is denied

no deadline, the server will not save your submission

Sample input:_

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sample output:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Sample input:_

_tjSmc"M#>Bu|0NKXovQO)/e-aA}W sP%.^`x&T4!538Hz1q,p6L@2FR'*Y(\w9<I;~UZy
EZvB4t`:.&e~!<2u%a\>x3j(F9J-Hn,y@ z+?QXKCmY0_V=dD#Iop5^|'q{Aw]S"bW$NrR
]~(mjO=Sd{2?k!& liI65Z3<F:J/U,9TXQ@qVw;1Es4+[8B|ro'Wa\$Pef`v^t.u0%Mpx#
w,W1fr";4g>}sEFJ<[\O8Z&^H~-CzmQu)j_'ndh ?IcDPVAtaB7MY+5q]KkT`RG@#U./b0
@E%ehU)DAJ&1Hn~G$r0,`:K6Z5|8ItL ]auOw3gs7'q+[PXN_c"Vd(9o{#BWMv-*\k;<mx
J#iYkP"sKh$),(rZ76RT9A]{^!t0&8@p.c;}Ez3<X>-`vdH?QCm_oUbwljWn\q*%B=VfaN
PG,rF3l?&^g6kKy04b {;tSziJj._5E'Tn|Iu(!2=[fDU)o]>8-7#VpLdYZB\Xam:}<"*@
A{> 1z!)b2.T0F6kO/%RC3's(l"M\Xqx~|tL@mWZ<U?9wn=G_}ie]r[7YpyufN-8g,#ad^
4)z.%#fN;EW~,32l<Q[`K!Xp"TBjeHr'n+i6m]t&YL/P58_RubFcy>MVoU=1{SGqvZgA O
hGjR={1,Y2Z!`]~x/I*bT8?&_a6<Pq;.l%-dView04vL)3FKHm|+Jy7}pn@Bg9M(UW$c^z
qE8KO3vbZ0w!5`Pt*x496]7YDS,-cXQUJrIsW>#C^z~au<HT;?MA=F")R[2 d&B.+1khmi
B7 %yO5$pTk:cm?/6UJFf&e=+SM9'|3El{.!>tj~bLgi_^Y0AZ\<2Q;n*4vhDd8z),xs#r
4Q975|WEw`K#Uzs%H*'SMNLh[,mJPR1_u$!F.Ab&k(vn@+dD)~rgqVj36}Oa;X-?^CZ":B
6fwY'lqZ}<!@WHp5*zEyJrB-|$_mg),\diU:M^(]4Re3"L1btK#OD/+X ?C.T{9&P72vF`
7)vqn=pdce]"!UT4WhA$LEw8O|-u.,J\~jFk(Yz+f0'ND/^CK}Si%Rro[6Pyb2t{mG1@l9
&K,0w+l]9tB)Ru#2 '|aZ_qfsiEk;:LY=M4n3^?}XpvIGQFUP5(8T.gj~rH{A`/d>eS"cW
)\UF8A@u:|=N},OWcQP(+nlrJv2]Sk0bzM%$goZtw1axh{Rf9iI6mK[qVDCH'?ejT"y*^/
K:~uB._A<5(hL`qoQjp9?7{e1l6R*\X;^[J]gI/yb2Szci"8DT!sG>)=#tNkPx4}@w$COU
}V;wY"o]e<\>j?Qd:hD^Px~RZc#X1zt/6GO7v|,uKpiL&fB=$-{%!@WlmrS. 0*5(4NbaE
r2Hvui#B?EN qOzhY*l%m/ob7!@5a0>=KJ.`X4CF_$DMZ3cyj-etV(;}{<'|:d9f"T^\]R

Sample output:

EZvB4t`:.&e~!<2u%a\>x3j(F9J-Hn,y@ z+?QXKCmY0_V=dD#Iop5^|'q{Aw]S"bW$NrR
]~(mjO=Sd{2?k!& liI65Z3<F:J/U,9TXQ@qVw;1Es4+[8B|ro'Wa\$Pef`v^t.u0%Mpx#
w,W1fr";4g>}sEFJ<[\O8Z&^H~-CzmQu)j_'ndh ?IcDPVAtaB7MY+5q]KkT`RG@#U./b0
@E%ehU)DAJ&1Hn~G$r0,`:K6Z5|8ItL ]auOw3gs7'q+[PXN_c"Vd(9o{#BWMv-*\k;<mx
J#iYkP"sKh$),(rZ76RT9A]{^!t0&8@p.c;}Ez3<X>-`vdH?QCm_oUbwljWn\q*%B=VfaN
PG,rF3l?&^g6kKy04b {;tSziJj._5E'Tn|Iu(!2=[fDU)o]>8-7#VpLdYZB\Xam:}<"*@
A{> 1z!)b2.T0F6kO/%RC3's(l"M\Xqx~|tL@mWZ<U?9wn=G_}ie]r[7YpyufN-8g,#ad^
4)z.%#fN;EW~,32l<Q[`K!Xp"TBjeHr'n+i6m]t&YL/P58_RubFcy>MVoU=1{SGqvZgA O
hGjR={1,Y2Z!`]~x/I*bT8?&_a6<Pq;.l%-dView04vL)3FKHm|+Jy7}pn@Bg9M(UW$c^z
qE8KO3vbZ0w!5`Pt*x496]7YDS,-cXQUJrIsW>#C^z~au<HT;?MA=F")R[2 d&B.+1khmi
B7 %yO5$pTk:cm?/6UJFf&e=+SM9'|3El{.!>tj~bLgi_^Y0AZ\<2Q;n*4vhDd8z),xs#r
4Q975|WEw`K#Uzs%H*'SMNLh[,mJPR1_u$!F.Ab&k(vn@+dD)~rgqVj36}Oa;X-?^CZ":B
6fwY'lqZ}<!@WHp5*zEyJrB-|$_mg),\diU:M^(]4Re3"L1btK#OD/+X ?C.T{9&P72vF`
7)vqn=pdce]"!UT4WhA$LEw8O|-u.,J\~jFk(Yz+f0'ND/^CK}Si%Rro[6Pyb2t{mG1@l9
&K,0w+l]9tB)Ru#2 '|aZ_qfsiEk;:LY=M4n3^?}XpvIGQFUP5(8T.gj~rH{A`/d>eS"cW
)\UF8A@u:|=N},OWcQP(+nlrJv2]Sk0bzM%$goZtw1axh{Rf9iI6mK[qVDCH'?ejT"y*^/
K:~uB._A<5(hL`qoQjp9?7{e1l6R*\X;^[J]gI/yb2Szci"8DT!sG>)=#tNkPx4}@w$COU
}V;wY"o]e<\>j?Qd:hD^Px~RZc#X1zt/6GO7v|,uKpiL&fB=$-{%!@WlmrS. 0*5(4NbaE
r2Hvui#B?EN qOzhY*l%m/ob7!@5a0>=KJ.`X4CF_$DMZ3cyj-etV(;}{<'|:d9f"T^\]R
_tjSmc"M#>Bu|0NKXovQO)/e-aA}W sP%.^`x&T4!538Hz1q,p6L@2FR'*Y(\w9<I;~UZy

Ranking

Ruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1leonid160.00462010/11/18 20:20:430B / ?B / ?B
2yvl160.04032013/11/11 20:00:130B / 5B / 10B
3clock160.02282013/11/11 23:44:430B / 5B / 10B
4Histocrat160.03562015/10/08 04:14:040B / ?B / ?B
5eban170.21812007/02/16 20:00:080B / ?B / ?B
6usa170.12662007/02/16 20:20:280B / ?B / ?B
7usa(symbol)170.17422007/02/16 20:23:550B / 2B / 15B
8niha170.14042007/02/16 20:30:250B / 2B / 15B
9flagitious170.13652007/02/17 13:07:060B / 9B / 6B
10shinh180.14212007/02/16 16:16:060B / 11B / 7B
11_N180.14702007/02/18 16:57:050B / 11B / 7B
12Mark Byers180.13902007/05/22 06:43:300B / 4B / 13B
13kaki180.04762008/05/24 02:50:020B / 8B / 8B
14mokos180.07912008/09/15 13:29:220B / ?B / ?B
15steelydon180.00602010/07/24 12:29:300B / ?B / ?B
16holmes180.04532010/10/28 23:21:480B / ?B / ?B
17flagitious(sym)190.13102007/05/18 10:15:100B / 0B / 18B
18leonid (sym)190.03992008/08/06 23:16:250B / 0B / 19B
19@tttttanaka190.05232012/03/24 11:20:370B / 6B / 13B
20bk1e190.02322014/02/23 14:54:140B / 10B / 7B
21Zauberer230.03672011/10/20 05:04:470B / 14B / 7B
22tree230.02392016/10/06 20:37:370B / ?B / ?B
23leonid (alnum)250.08402008/08/07 00:53:530B / 22B / 0B
24Ephemera280.03392013/09/27 15:00:310B / 16B / 10B
25Bug300.04612008/03/23 06:00:210B / ?B / ?B
26pepin330.01952011/09/03 02:42:580B / ?B / ?B
27tabasa370.01462007/10/01 13:50:530B / 27B / 7B

Ruby2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1mitchs160.12352015/10/29 12:07:140B / 8B / 6B
2ludo160.13452016/05/03 00:36:550B / 8B / 7B
3rotary-o160.10572018/03/28 00:48:470B / 8B / 6B

Perl _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kounoike130.38892007/02/20 06:35:500B / ?B / ?B
2shinh130.07402007/02/20 08:21:250B / 5B / 8B
3Mithran130.07162007/02/20 12:25:580B / ?B / ?B
4ySas130.08122007/02/20 12:36:020B / ?B / ?B
5yzx130.18802007/02/24 00:54:080B / ?B / ?B
6leonid130.07582008/08/07 11:05:340B / 5B / 8B
7primo130.05822009/01/24 23:58:230B / 5B / 8B
8soushi130.07912009/02/19 01:08:290B / ?B / ?B
9eban130.25412009/09/15 10:50:170B / 5B / 8B
10unau130.00092010/03/05 09:57:290B / 5B / 8B
11teebee130.00172011/01/27 05:35:370B / 5B / 8B
12nai130.04202011/02/06 01:34:090B / ?B / ?B
13tails130.02262011/05/12 04:28:420B / 5B / 8B
14yuya130.13942011/09/23 12:59:480B / 5B / 8B
15clock130.02192012/10/14 04:06:540B / 5B / 8B
16brx130.02232014/05/29 19:11:520B / 5B / 8B
17llhuii130.02152015/09/11 02:23:010B / 5B / 8B
18mitchs130.03792015/10/08 05:40:130B / 5B / 8B
19sugarfree160.08242007/02/27 22:27:420B / 5B / 11B
20gomis160.07042007/05/11 16:19:510B / ?B / ?B
21ott160.10282007/07/31 10:57:090B / 5B / 11B
22dcutter160.00092010/02/10 23:34:040B / 7B / 9B
23ninjalj160.01922011/02/15 20:00:440B / 7B / 9B
24BioFALSE160.02152013/01/28 00:59:150B / 5B / 11B
25TAKO/j0nKI170.01402010/03/28 14:31:190B / 10B / 5B
26Phocine_Panacea230.02272014/09/27 01:53:350B / ?B / ?B
27tobias240.03132009/11/04 23:08:500B / ?B / ?B
28zeehat250.02152016/07/16 11:51:590B / ?B / ?B
29makenta390.03652009/02/23 21:30:262B / ?B / ?B

Python _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1leonid390.05552014/05/30 05:51:490B / 24B / 14B
2hallvabo420.05712014/03/11 00:13:530B / ?B / ?B
3twobit420.06502014/03/18 07:17:090B / 24B / 17B
4hallvabo (alt)470.06122014/03/11 00:20:300B / 25B / 22B
5kt3k480.43862007/05/22 09:42:500B / 28B / 18B
6starmie480.05962015/03/13 00:46:340B / 25B / 22B
7shimizu490.91802007/02/24 02:50:330B / ?B / ?B
8Mark Byers490.23942007/05/22 06:28:150B / 34B / 11B
9hirose490.06032007/10/14 15:51:560B / 36B / 9B
10recursive490.16782009/01/09 01:01:280B / 36B / 9B
11xulapp490.00492010/04/19 00:36:480B / 29B / 17B
12Hendrik490.06492011/10/21 01:17:080B / 36B / 9B
13nooodl490.06332014/03/07 02:10:240B / ?B / ?B
14SeeNoEvil540.74052007/03/03 06:33:100B / 35B / 16B
15Stephan W.540.05632015/07/07 21:51:390B / 35B / 15B
16mskzzzz560.22692007/03/23 05:01:280B / 38B / 10B
17lifthrasiir560.20782007/05/03 23:58:070B / 38B / 11B
18govind570.06272013/05/11 23:40:470B / ?B / ?B
19Patrick590.21832007/07/13 06:57:021B / ?B / ?B
20mique600.06382008/08/17 00:26:050B / ?B / ?B
21tttaki610.15892009/01/03 14:10:560B / 44B / 7B
22croyal650.04692010/06/10 03:34:520B / ?B / ?B
23Jiho760.05932013/11/14 15:35:120B / ?B / ?B
241610.07952008/07/05 03:17:1713B / ?B / ?B

Python3 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1mypetlion440.07812018/05/25 04:04:500B / 27B / 16B
2fill530.08312017/10/20 17:15:003B / 31B / 14B
3Kjwon15540.12512016/02/26 16:06:050B / ?B / ?B
4Stephan W.550.10862015/07/07 21:51:010B / 35B / 17B
5z423x5c6660.09952014/08/02 21:05:230B / ?B / ?B

PHP _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1primo340.03942015/11/26 20:00:170B / 24B / 10B
2clock390.07032011/10/20 01:44:080B / 25B / 14B
3teebee390.05552011/10/20 04:17:080B / 25B / 14B
4leonid390.06542012/01/30 00:09:200B / 25B / 14B
5o-cn400.01312009/12/03 04:22:320B / 25B / 15B
6mskzzzz430.32712007/06/12 20:24:310B / 29B / 13B
7hamori440.23022007/10/17 00:55:490B / ?B / ?B
8ideo480.13852007/09/09 21:56:150B / 28B / 20B
9hogera480.29972007/09/10 10:42:010B / ?B / ?B
10daira520.14722008/03/14 15:39:240B / 29B / 23B
11yzx531.60932007/02/24 01:04:430B / 35B / 18B
12TAKO/j0nKI530.05572010/03/28 14:33:500B / 35B / 18B
13mogesura540.25952007/09/07 19:38:440B / ?B / ?B
14Super-Tomato660.24112008/02/02 01:10:320B / ?B / ?B

Pike _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee630.17462014/03/04 08:01:400B / 40B / 21B
2clock630.15402015/03/10 01:58:030B / 37B / 24B

Scheme _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ma490.59012007/02/25 18:32:090B / ?B / ?B
2kaki490.08442011/03/21 09:52:020B / 27B / 20B
3mskzzzz540.20392007/04/22 04:07:210B / 33B / 17B
4mushi1400.13912007/12/08 11:27:570B / ?B / ?B

Common LISP _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ttmh490.07592016/02/23 17:09:020B / 28B / 21B
2kozima600.10782009/02/15 14:21:090B / 38B / 20B
3youz641.04822009/02/15 12:44:070B / 37B / 24B
4shimizu671.31472007/03/02 02:10:520B / ?B / ?B
5sn681.16542007/02/24 05:07:010B / ?B / ?B

Arc _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock351.99502012/10/21 16:13:130B / 23B / 12B
2murky-satyr417.11162009/10/09 03:21:140B / 24B / 13B
3youz417.09932009/10/11 20:57:560B / 24B / 14B

Clojure _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr651.92912010/03/08 08:15:560B / 38B / 22B
2uochan693.56952011/01/09 04:13:310B / ?B / ?B
3croyal1003.49262010/10/30 01:47:350B / ?B / ?B

Io _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock540.14302015/02/21 23:29:200B / 42B / 10B
2teebee540.12862015/02/21 23:46:040B / 44B / 8B
351b551.66362008/03/26 03:57:580B / 43B / 7B
4murky-satyr551.65072008/03/26 22:02:010B / 44B / 8B
5pooq591.70472008/03/08 14:28:210B / 49B / 7B

JavaScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee400.02732014/03/05 07:14:560B / 22B / 18B
2madshall400.02792014/06/11 05:35:440B / 22B / 18B
3FizzyTea400.07972017/11/17 05:37:000B / 22B / 18B
4ETHproductions420.05282016/04/16 06:06:060B / 25B / 17B
5kritixilithos430.08012018/05/27 20:12:570B / 23B / 20B
6nanto_vi440.06882007/02/24 17:37:210B / 27B / 17B
7motemen440.44172007/03/03 18:56:340B / ?B / ?B
8mskzzzz440.08132007/04/28 21:17:140B / 25B / 19B
9Dashiva440.10342007/05/19 04:41:200B / 25B / 19B
10kaki440.06442007/07/09 21:27:100B / ?B / ?B
11murky-satyr440.08632007/09/13 16:53:290B / 23B / 21B
12ktt440.03262008/12/06 00:02:490B / 26B / 18B
13nn440.00152010/01/08 23:25:300B / 26B / 18B
14xulapp440.00152010/03/10 04:43:460B / 26B / 18B
15clock440.09392012/03/01 00:01:420B / 26B / 17B
16Hendrik440.06502012/06/02 22:34:560B / 26B / 16B
17Shmiddty440.02842013/04/05 03:22:300B / 26B / 18B
18copy440.03342014/03/13 10:26:140B / ?B / ?B
19TAKO/j0nKI450.02262010/03/28 14:36:150B / 28B / 17B

Lua _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1planque300.06312007/04/20 21:00:390B / ?B / ?B
2eban300.06322007/07/11 16:42:440B / 17B / 13B
3pooq300.02692008/03/17 03:36:380B / 17B / 12B
4murky-satyr300.03372008/06/16 04:33:220B / 17B / 12B
5Hendrik300.02832011/10/21 03:46:290B / 17B / 12B
6twobit300.03312012/06/01 01:30:290B / 17B / 12B
7clock300.02162012/06/08 09:22:090B / 17B / 12B
8tehtmi300.02162014/03/21 17:47:250B / 17B / 12B

Tcl _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1user320.08552007/03/13 12:29:220B / ?B / ?B
2mskzzzz320.09202007/05/04 00:19:400B / 24B / 3B
3clock320.02902012/07/30 17:19:250B / 24B / 3B
4toomas320.02742017/05/28 03:55:530B / 24B / 4B
5ether380.34532007/02/16 21:41:420B / ?B / ?B

Xtal _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr520.87342007/12/23 21:35:550B / 28B / 23B
2kt3k650.26432007/08/26 20:43:570B / 38B / 26B

Kite _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock640.02382012/07/06 14:56:140B / 49B / 15B
2teebee640.02582012/07/06 14:59:240B / 44B / 19B

SNOBOL _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock460.03482012/07/20 04:05:430B / 30B / 6B
2ninjalj460.02222012/07/21 06:59:460B / 30B / 9B

Icon _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee530.03262012/04/09 06:56:370B / 36B / 12B
2clock530.04102012/04/09 08:26:260B / 36B / 12B

REXX _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock290.02572012/06/17 19:09:270B / 20B / 7B
2teebee290.03382012/06/23 21:13:230B / 20B / 7B
3*yuko*290.02172014/03/15 19:11:010B / 20B / 8B

Cyan _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr369.79392008/11/09 05:15:320B / 23B / 9B

Smalltalk _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr410.36922008/04/10 02:46:310B / 30B / 8B
2sumim470.97482007/02/23 14:33:210B / 36B / 9B

Prolog _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1mskzzzz1010.27722007/05/04 01:14:080B / 59B / 42B

BASIC _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee510.02212014/03/14 05:06:420B / 31B / 14B
2*yuko*510.03142014/03/15 19:22:380B / 31B / 15B
3clock520.03222013/03/26 00:06:010B / 32B / 17B
4pooq550.10002007/06/19 07:05:070B / 34B / 15B
5mskzzzz640.09062007/04/28 23:56:080B / 37B / 22B
6yt780.07892007/03/12 18:25:340B / ?B / ?B

Perl6 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1shinh174.85022010/08/08 00:59:430B / 11B / 6B
2murky-satyr174.84072010/08/08 04:29:502B / 11B / 4B
3niha185.05142010/08/08 01:08:050B / 14B / 4B
4msk185.10722010/08/17 21:41:500B / 14B / 4B
5dankogai460.91122007/03/05 23:45:470B / 25B / 16B
6dcutter481.54722010/03/18 04:25:320B / 29B / 18B

Erlang _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee820.19952016/07/14 16:45:280B / 44B / 35B
251b850.25452010/02/11 21:07:090B / 49B / 33B
3mskzzzz1391.26762007/06/01 20:28:400B / 61B / 72B

J _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kinaba170.09152007/11/11 16:38:080B / 7B / 10B
2pooq170.10702008/09/09 15:49:080B / 7B / 10B
3Hendrik170.05702011/11/09 20:08:150B / 7B / 10B
4clock170.06412013/04/07 00:14:160B / 7B / 10B
5random290.04732013/02/14 22:44:590B / ?B / ?B
6medialuna440.04852014/08/07 21:01:200B / ?B / ?B

A+ _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee340.07392011/04/30 04:35:485B / 17B / 11B
2twobit340.07072011/04/30 05:27:215B / 17B / 11B

K _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1twobit80.02892012/03/18 11:29:100B / 3B / 5B
2teebee80.02662012/03/18 11:40:120B / 3B / 5B
3clock80.01862013/04/10 17:01:390B / 3B / 5B
4Hendrik80.02572013/12/21 13:25:140B / 3B / 5B
5mitchs80.02482015/12/20 13:00:480B / 3B / 5B

Mind _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq1040.01322007/10/11 11:53:2673B / 12B / 3B
2mskzzzz1050.17112007/02/24 02:50:1280B / 6B / 1B

C _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hinoe480.03402007/02/18 00:34:220B / 28B / 20B
2Nyhx480.05112009/11/11 21:50:420B / 28B / 20B
351b480.00062009/12/23 19:50:410B / 28B / 20B
4inaniwa480.00062009/12/24 14:56:580B / 28B / 20B
5fill480.00102010/06/15 23:28:490B / ?B / ?B
6thiga480.00102010/06/15 23:49:400B / ?B / ?B
7Reputeless480.00112011/02/04 09:21:040B / 28B / 20B
8leonid480.02702012/02/08 06:44:090B / 28B / 20B
9david_werecat480.02142012/07/17 01:23:230B / 28B / 20B
10pap480.02132013/10/22 10:27:070B / 28B / 20B
11llhuii480.02132014/11/22 22:14:190B / ?B / ?B
127gyou500.03532008/06/08 23:51:240B / 28B / 22B
13not500.00062009/12/23 13:37:080B / 28B / 22B
14bina500.00112010/05/10 10:02:530B / ?B / ?B
15abf500.02142013/05/22 00:07:200B / 29B / 21B
16maa520.02032007/09/15 04:29:000B / ?B / ?B
17RiSK540.13002007/03/01 00:21:590B / 32B / 22B
18Hendrik550.02792012/03/23 20:55:460B / 32B / 23B
19csanders560.02132015/12/09 15:09:210B / ?B / ?B
20pi8027620.00712007/09/14 22:04:560B / ?B / ?B

D _

RankUserSizeTimeDateStatistics
151b690.03362009/02/15 22:15:570B / 51B / 15B

Go _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock1370.02292012/09/09 10:36:570B / 86B / 47B
2emoken1410.00062009/12/22 06:38:480B / 86B / 51B

Rust _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock680.02472013/04/22 15:21:210B / 42B / 24B
2teebee680.02782013/04/23 18:34:370B / 42B / 24B

OCaml _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ksk470.17102007/03/06 22:53:100B / 30B / 16B
2m.ukai490.46272007/03/07 10:19:501B / 30B / 15B
3jijixi780.19312007/02/19 00:12:280B / 48B / 22B

Haskell _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1notogawa320.07192007/02/21 03:29:190B / ?B / ?B
2_320.06912007/02/21 09:32:170B / 23B / 9B
3moriA320.07642007/04/06 21:04:000B / 23B / 9B
4Lost_dog320.01172010/03/27 23:44:070B / 23B / 8B
5rst76320.01972010/03/29 22:30:470B / 23B / 9B
6henkma320.00242011/09/03 19:06:550B / 23B / 9B
7koyama41320.02792011/10/18 21:45:320B / 23B / 8B
8cojna320.04312012/03/06 04:24:160B / ?B / ?B
9Hendrik320.02882012/10/20 17:58:490B / 23B / 9B
10int-e320.02212015/01/10 22:30:230B / 23B / 8B
11m370.06052007/02/16 18:07:300B / ?B / ?B
12tanakh370.06942007/02/16 18:31:380B / 27B / 9B
13tttaki370.06772009/01/07 22:12:020B / 27B / 9B
14halt420.06382007/02/24 10:03:480B / 24B / 18B
15blue430.06062007/02/16 17:35:220B / ?B / ?B
167gyou430.06052007/03/21 15:04:120B / 30B / 12B
17yy430.03762012/07/02 22:39:440B / ?B / ?B
18necojackarc430.02202015/06/18 02:30:280B / ?B / ?B
19FalconNL440.03362008/10/17 08:44:170B / 28B / 16B
20twobit440.02552013/05/17 07:01:150B / 28B / 16B
21peryaudo440.02532013/12/02 20:07:060B / 28B / 16B
22500.02652015/06/18 02:15:550B / ?B / ?B
23¥u$uke560.02292015/06/25 00:33:290B / ?B / ?B
24teli1010.02452012/07/02 18:46:413B / ?B / ?B

Ada _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1D1250.05222007/03/20 15:33:280B / 94B / 25B
2yt1290.06432007/03/07 23:18:070B / ?B / ?B

Java _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee1220.16292012/10/27 03:11:061B / 72B / 46B
2clock1310.17782012/10/27 10:06:450B / 87B / 38B
3hakusui1500.21362011/12/25 16:07:290B / 95B / 49B
4hallvabo1570.35102010/09/10 16:10:430B / 113B / 39B

Pascal _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1uru800.05972008/11/29 00:17:370B / ?B / ?B
2*yuko*800.02862011/06/06 05:17:210B / 61B / 15B
3leonid800.03032012/02/08 10:19:530B / 61B / 15B
4teebee800.02702012/02/08 16:53:270B / 61B / 15B
5clock800.02622012/08/24 16:26:480B / 61B / 15B
6yt820.19542007/03/08 18:33:280B / ?B / ?B

Fortran _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1*yuko*920.02782011/11/09 23:41:470B / 55B / 35B

C# _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik990.08102012/08/31 01:42:200B / 71B / 23B
2clock990.09492012/10/28 15:15:070B / 71B / 23B
3teebee990.08522012/10/28 17:59:380B / 71B / 23B
4siokoshou1310.42082007/03/22 23:34:220B / 91B / 35B
5TAKO/j0nKI1360.09142010/03/28 00:37:290B / 96B / 35B

Nemerle _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr610.42772008/10/24 20:22:400B / 47B / 12B
2clock610.09122012/08/22 12:57:270B / 47B / 12B

COBOL _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1*yuko*1930.02962011/06/06 05:13:240B / 138B / 31B

Curry _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq370.04012009/11/11 06:31:300B / 25B / 10B

Maxima _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee570.15782013/12/23 20:06:310B / 32B / 22B
2clock650.18412012/10/30 18:26:200B / 35B / 29B
3pooq660.35912011/08/13 23:17:410B / 34B / 31B

Octave _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik300.26972018/08/03 05:09:320B / 18B / 12B
2inaniwa320.39912011/10/22 14:03:020B / 18B / 14B
3teebee320.34982014/12/29 08:10:370B / 18B / 14B

REBOL _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1leonid450.15312009/02/12 02:49:050B / 31B / 10B
2pooq450.13492009/02/19 22:40:350B / 31B / 10B
3clock450.08442012/06/21 00:23:270B / 31B / 10B
4teebee450.04732012/07/19 03:51:560B / 31B / 10B
5oofoe790.10742009/02/11 16:02:300B / 55B / 14B

Asymptote _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee700.25352011/12/15 04:52:370B / 41B / 27B
2xulapp721.01142010/04/19 00:21:310B / 44B / 25B
3chocobi871.00992010/04/17 22:17:380B / 56B / 30B

Euphoria _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee720.02552013/12/25 00:39:300B / 51B / 15B
2clock720.02152014/01/28 09:47:500B / 51B / 15B

AWK _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee140.02242014/03/16 20:16:320B / 6B / 8B
2llhuii160.02122014/09/27 04:01:210B / 9B / 7B
3nn170.02222012/11/16 02:07:210B / 8B / 9B
4clock170.02122012/11/16 02:37:240B / 8B / 8B
5usa230.05492007/02/22 03:13:020B / 13B / 9B
6eban230.04882007/03/22 20:41:530B / 13B / 9B
7waldner230.02432008/11/09 05:45:480B / 13B / 9B
8twobit230.00172011/04/06 10:11:470B / 13B / 9B
9shinh240.03132007/03/22 20:37:500B / 13B / 9B
10Hendrik240.02572012/07/20 06:41:330B / 13B / 9B
11mskzzzz250.05992007/04/09 16:10:490B / 13B / 9B
12trebir260.12492007/03/28 01:01:050B / 15B / 10B
13ninjalj260.00142011/03/12 09:12:020B / 20B / 4B
14tabasa340.04892007/11/23 13:11:212B / 16B / 13B

sed _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1eban80.06882007/02/16 16:21:470B / ?B / ?B
2znz80.06152007/02/17 01:40:210B / ?B / ?B
3_N80.05602007/02/18 16:52:170B / 5B / 3B
4emoken80.11252007/02/20 18:04:420B / 5B / 1B
5kt3k80.05322007/05/13 01:06:230B / 5B / 1B
6waldner80.01082008/11/09 05:37:240B / 5B / 3B
7kaki80.00072009/12/23 23:17:520B / 5B / 3B
8KirarinSnow80.01072010/03/28 09:51:210B / 5B / 3B
9msk80.00382010/04/01 02:12:510B / 5B / 1B
10narb80.02272011/01/01 14:42:270B / 5B / 3B
11ninjalj80.00192011/02/15 19:57:150B / 5B / 3B
12nn80.00152011/10/10 11:51:270B / 5B / 1B
13clock80.02622011/11/03 12:47:030B / 5B / 3B
14Hendrik80.03402011/12/21 18:05:170B / 5B / 1B
15lvogel80.02992012/01/17 21:45:590B / 5B / 3B
16teebee80.02452013/05/25 18:29:540B / 5B / 1B
17kanitawa80.02102014/10/06 13:07:060B / 5B / 1B
18llhuii80.02102014/11/22 22:30:220B / 5B / 3B
19mitchs80.02112015/03/24 05:36:450B / 5B / 1B
20ludo80.02512016/05/07 18:54:520B / 5B / 3B
21kritixilithos80.02082018/05/26 19:26:050B / 5B / 3B
22shinh90.06502007/02/16 16:13:130B / 4B / 3B

jq _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee180.02332014/11/28 20:34:420B / 2B / 15B
2eban180.02172014/12/03 14:06:370B / 2B / 15B
3clock180.02162015/02/09 09:22:110B / 2B / 15B

Bash _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kt3k140.10242007/05/28 23:40:390B / 8B / 5B
2ninjalj140.01812011/02/15 20:30:440B / 8B / 5B
3lvogel140.03142012/01/17 21:55:480B / 8B / 5B
4clock140.01472012/10/13 14:32:190B / 8B / 5B
5Hendrik140.01382013/05/25 17:47:270B / 8B / 5B
6teebee140.02512013/05/25 18:31:240B / 8B / 3B
7llhuii140.01372014/11/22 22:32:430B / 8B / 5B
8mitchs140.00332015/03/24 05:39:220B / 8B / 3B
9znz200.10652007/02/17 01:51:350B / 13B / 2B
10mskzzzz201.28552007/02/24 02:14:540B / 13B / 2B
11eban200.12162007/05/29 13:51:410B / 13B / 2B

Bash (builtins) _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1llhuii290.00442016/02/28 14:39:370B / ?B / ?B
2teebee290.01212016/02/28 19:32:040B / 12B / 13B
3tails290.00372016/05/11 12:19:020B / 12B / 12B
4ttmh330.03602016/02/10 12:59:390B / 18B / 13B

Zsh _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ninjalj140.04382011/02/15 20:31:030B / 8B / 5B
2lvogel140.03512012/01/17 21:56:130B / 8B / 5B
3clock140.10292012/10/13 14:33:110B / 8B / 5B
4Hendrik140.01022013/05/25 17:49:000B / 8B / 5B
5teebee140.02512013/05/25 18:31:530B / 8B / 3B
6llhuii140.01602014/11/22 22:32:260B / 8B / 5B
7mitchs140.02872015/03/24 05:39:470B / 8B / 3B

Fish _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ninjalj140.07962011/02/15 20:30:530B / 8B / 5B
2lvogel140.10482012/01/17 21:56:000B / 8B / 5B
3clock140.14042012/10/13 14:32:560B / 8B / 5B
4Hendrik140.03542013/05/25 17:48:500B / 8B / 5B
5teebee140.03302013/05/25 18:32:150B / 8B / 3B
6llhuii140.03932014/11/22 22:32:500B / 8B / 5B
7mitchs140.04742015/03/24 05:40:070B / 8B / 3B

wake _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr210.00792010/07/22 07:43:590B / 2B / 18B
2emoken210.00772010/07/22 09:54:080B / 2B / 18B
3eban210.01702010/07/22 16:08:470B / 2B / 18B
4yvl210.00792010/08/14 15:35:130B / 2B / 18B
5clock210.03652011/11/21 22:00:180B / 2B / 18B
6nn210.04352012/06/01 00:04:280B / 2B / 18B
7teebee210.03692013/11/06 22:17:310B / 3B / 17B

xgawk _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee140.02172014/03/16 20:15:550B / 6B / 8B
2llhuii160.03372014/09/27 04:07:120B / 9B / 7B
3Hendrik240.02152012/07/20 06:41:440B / 13B / 9B
4ninjalj260.00142011/03/12 09:12:120B / 20B / 4B

Postscript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ySas350.63872007/07/28 23:00:4612B / 12B / 10B
2tails350.16712017/04/21 11:57:3713B / 12B / 9B
3yshl(bin)370.61372007/07/25 22:07:2419B / 12B / 6B
4yshl710.79962009/02/15 22:23:360B / 50B / 13B

R _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock430.29532012/10/14 13:59:140B / 26B / 17B
2teebee430.37892012/10/15 02:58:280B / 25B / 18B
3mitchs430.20772018/01/30 12:17:590B / 25B / 18B
4pooq442.40782008/04/13 17:34:090B / 25B / 17B
551b442.49742008/05/18 01:53:100B / 25B / 18B

VHDL _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1mskzzzz2410.05642007/06/18 19:20:240B / 192B / 33B

Brainfuck _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1mitchs400.02742015/10/05 10:48:000B / 0B / 40B
2leonid420.00072010/01/15 09:25:290B / 0B / 42B
3Mark Byers430.10392007/02/21 04:07:390B / 0B / 43B
4hirose430.02852007/05/15 19:04:270B / 0B / 43B
5impomatic430.02812009/01/29 02:47:580B / 0B / 43B
6m640.02412007/02/20 16:12:510B / ?B / ?B

Whitespace _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1mitchs1570.04502015/03/24 07:10:040B / 0B / 0B

Befunge _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock380.02892012/08/25 09:15:540B / 10B / 26B
2test1400.02432012/07/02 23:58:170B / ?B / ?B

Aheui _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Rexion_ize590.02152015/02/21 17:54:1757B / ?B / ?B
2Puzzlet Chung590.02162015/02/21 18:36:3957B / 0B / 0B

GolfScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1leonid70.24792007/12/15 11:48:350B / 2B / 5B
2flagitious70.16952007/12/15 13:03:280B / 2B / 5B
3irori70.19062007/12/15 13:48:370B / 2B / 5B
4strager70.09252009/10/25 12:06:220B / 2B / 5B
5kaki70.07622010/01/27 17:05:270B / 2B / 5B
6narb70.11742010/05/07 23:49:000B / 2B / 5B
7tails70.06462011/11/22 23:35:530B / 2B / 5B
8clock70.06182011/12/13 16:48:070B / 2B / 5B
9nai70.05192011/12/26 15:22:280B / 2B / 5B
10nooodl70.04372013/08/29 00:21:350B / ?B / ?B
11twobit70.05282014/03/18 07:23:010B / 2B / 5B
12mitchs70.04502015/05/02 21:34:150B / 2B / 5B
13%2070.03922015/05/14 01:59:470B / 2B / 5B
14mender70.03982016/09/22 22:02:070B / 2B / 5B
15kt3k140.25322007/12/15 12:52:580B / 5B / 9B

gs2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1whio40.16912017/04/22 01:51:001B / 1B / 2B
2mitchs40.22432017/10/12 17:29:321B / 1B / 2B
3clock50.16242015/01/16 13:57:510B / 2B / 3B
4tails50.29972017/04/21 12:18:220B / 2B / 3B

FlogScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1zzo3850.06622010/03/28 11:17:340B / ?B / ?B
2clock50.13042012/05/06 12:42:480B / 2B / 3B
3teebee50.05742013/12/22 11:24:380B / 0B / 5B
4nai70.14102011/12/29 00:46:500B / 0B / 7B

Burlesque _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock60.02382013/04/21 22:41:170B / 6B / 0B
2mroman60.02352013/04/21 22:45:530B / 6B / 0B
3teebee60.02352013/04/22 00:36:040B / 6B / 0B
4Hendrik60.02982013/04/23 22:33:250B / 6B / 0B
5AndoDaan60.02302014/09/29 12:25:280B / 6B / 0B
6mitchs60.02452015/02/22 10:59:420B / 6B / 0B

Unlambda _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hirose520.11952007/10/29 11:29:560B / 21B / 30B

Universal Lambda _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hinoe310.30222009/02/21 14:05:0423B / 4B / 3B

z80 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kodera220.03802008/01/20 02:15:5916B / 2B / 2B
2SeeNoEvil450.02902007/12/09 08:03:0227B / 3B / 11B

Vim _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kt3k60.22832007/12/26 00:55:060B / 3B / 2B
2eban60.25232007/12/26 02:10:480B / 6B / 0B
3mokos60.65372008/09/16 21:30:150B / ?B / ?B
4pooq60.16872009/03/09 15:20:520B / 6B / 0B
5nn60.04062009/12/21 00:15:480B / 3B / 2B
6doug60.05892010/07/26 08:24:010B / 6B / 0B
7narb60.07192010/12/30 23:30:410B / 6B / 0B
8leonid60.07062010/12/31 12:07:220B / 6B / 0B
9ninjalj60.06662011/02/16 07:18:360B / ?B / ?B
10clock60.05012011/11/03 12:36:020B / 6B / 0B
11twobit60.04642011/12/02 11:06:280B / 6B / 0B
12FizzyTea60.02212013/05/22 09:13:380B / 6B / 0B
13lpha60.02432015/08/06 08:29:450B / 6B / 0B
14xsot60.02372016/02/23 17:14:320B / 6B / 0B
15primo60.02842016/02/24 21:44:150B / 6B / 0B
16ludo60.02452016/05/11 02:04:450B / 6B / 0B
17DJMcMayhem60.02552016/12/05 12:56:420B / ?B / ?B
18kritixilithos60.05862018/05/26 19:27:540B / 6B / 0B
19HPWiz60.01942018/05/26 20:45:310B / 6B / 0B

goruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1leonid70.20602008/12/11 13:24:570B / 4B / 2B
2murky-satyr70.30312010/08/08 04:25:520B / 4B / 2B
3eban120.29942010/01/21 19:50:520B / 3B / 8B

Groovy _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock401.83402013/02/03 13:49:230B / 23B / 15B
2teebee401.75972014/03/16 06:22:390B / 23B / 15B
3murky-satyr425.81962008/03/02 16:33:080B / 17B / 25B
4nn425.86732008/03/25 22:49:520B / 25B / 17B
5hoozie465.84672008/03/02 12:05:000B / 25B / 20B

Scala _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o494.10122018/03/29 01:49:570B / 35B / 12B
2Hendrik533.97852018/03/31 04:56:540B / 29B / 23B
3murky-satyr6114.37652011/03/21 06:47:170B / 48B / 10B
4tarhashi766.29612012/06/12 17:33:120B / ?B / ?B

Logo _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock370.02172013/01/28 09:19:290B / 28B / 4B
2teebee370.03422013/01/28 16:47:570B / 29B / 3B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1gs2whio410000
2FlogScriptzzo3858000
3Vimkt3k66666
4Burlesqueclock66666
5GolfScriptleonid75714
6gorubyleonid75714
7sedeban85000
8Ktwobit85000
9Perlkounoike133076
10Bashkt3k142857
11Fishninjalj142857
12Zshninjalj142857
13xgawkteebee142857
14AWKteebee142857
15Rubyleonid162500
16Ruby2mitchs162500
17Jkinaba172352
18Perl6shinh172352
19jqteebee182222
20wakemurky-satyr211904
21z80kodera221818
22REXXclock291379
23Bash (builtins)llhuii291379
24Luaplanque301333
25OctaveHendrik301333
26Universal Lambdahinoe311290
27Haskellnotogawa321250
28Tcluser321250
29A+teebee341176
30PHPprimo341176
31PostscriptySas351142
32Arcclock351142
33Cyanmurky-satyr361111
34Currypooq371081
35Logoclock371081
36Befungeclock381052
37Pythonleonid391025
38Groovyclock401000
39JavaScriptteebee401000
40Brainfuckmitchs401000
41Smalltalkmurky-satyr41975
42Rclock43930
43Python3mypetlion44909
44REBOLleonid45888
45SNOBOLclock46869
46OCamlksk47851
47Chinoe48833
48Schemema49816
49Common LISPttmh49816
50Scalarotary-o49816
51BASICteebee51784
52Unlambdahirose52769
53Xtalmurky-satyr52769
54Iconteebee53754
55Ioclock54740
56Maximateebee57701
57AheuiRexion_ize59677
58Nemerlemurky-satyr61655
59Piketeebee63634
60Kiteclock64625
61Clojuremurky-satyr65615
62Rustclock68588
63D51b69579
64Asymptoteteebee70571
65Euphoriateebee72555
66Pascaluru80500
67Erlangteebee82487
68Fortran*yuko*92434
69C#Hendrik99404
70Prologmskzzzz101396
71Mindpooq104384
72Javateebee122327
73AdaD125320
74Goclock137291
75Whitespacemitchs157254
76COBOL*yuko*193207
77VHDLmskzzzz241165

Referer

Note that, they may contain spoilers.

return to the top page